GDPR beleid

GDPR-beleid De Ademruimte Academie

Laatst bijgewerkt: 3 Augustus 2023

 

1. Inleiding

Dit GDPR-beleid beschrijft hoe Meer Ademruimte bv persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, opslaat en beschermt, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere toepasselijke wetten in België

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Meer Ademruimte bv is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Als je vragen hebt over ons privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via mail op [email protected]

3. Verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens van onze websitegebruikers, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Naam en contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer).
 • Gebruikersaccountgegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord).
 • Betalingsinformatie (bijv. creditcardgegevens) indien van toepassing.
 • Gegevens verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).
 • Andere gegevens die je vrijwillig verstrekt (bijv. feedback, enquêtereacties).

4. Doel van gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de gevraagde diensten en producten.
 • Het beheren van gebruikersaccounts en het verwerken van bestellingen.
 • Het verbeteren van onze website en diensten op basis van feedback.
 • Het versturen van marketingcommunicatie (met jouw toestemming) over onze producten, diensten en aanbiedingen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.
 • Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van onze website.

5. Gegevensbewaring

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

6. Gegevensdeling

We delen jouw persoonsgegevens mogelijk met derde partijen zoals betalingsverwerkers, verzenddiensten, analytische tools en marketingpartners, en alleen voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

 

7. Gegevensoverdracht buiten de EU

Als we persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen, zorgen we voor passende waarborgen om de veiligheid en privacy van jouw gegevens te waarborgen, zoals EU-modelcontractbepalingen of het werken met organisaties die zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield (indien van toepassing).

 

8. Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en openbaarmaking.

 

9. Cookies en tracking

Ons Cookiebeleid beschrijft het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website.

 

10. Gebruikersrechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zoals het recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Om deze rechten uit te oefenen, neem je contact met ons op via [contactgegevens].

 

11. Wijzigingen in het beleid

We kunnen dit GDPR-beleid van tijd tot tijd bijwerken om aan veranderende wetgeving of onze gegevensverwerking te voldoen. De bijgewerkte versie wordt op deze pagina geplaatst met vermelding van de datum van de laatste herziening.